Vision, mission och värderingar

Vision:

En bättre världsekonomi driven av småföretag.

Småföretag är ekonomins hjärta och själ. De driver ekonomisk tillväxt och spelar en viktig roll i att utrota fattigdom, skapa mångfald och öka välståndet runt om i världen. Vi tror att hållbar ekonomisk utveckling är beroende av deras framgång.

Mission

Hjälpa småföretag att lyckas i en värld av storbolag.

Vi jämnar ut spelplanen för småföretag genom att erbjuda innovativa, lättanvända och prisvärda verktyg som är anpassade efter deras behov. Världen behöver en hälsosam dos av konkurrens för att hålla dagens jättar på tårna och ge dem i deras skugga en chans att växa.

Värderingar:

  • Enkel – om det är svårt gör vi det enkelt.
  • Pålitlig – vi hedrar det förtroende vi fått.
  • Inspirerande – vi väcker nyfikenhet och innovation.