Vår syn på hållbarhet

För oss handlar hållbarhet framför allt om att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling genom att hjälpa småföretagare att arbeta smartare och växa.

“Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla” står det i FN:s åttonde globala mål för hållbar utveckling. Målet ska bland annat uppnås genom högre ekonomisk produktivitet byggd på diversifiering, teknisk uppgradering och innovation. Det går hand i hand med iZettles mission – att genom innovativa digitala verktyg hjälpa småföretagare att lyckas i en värld av jättar.

Även om småföretag idag är en viktig del av den globala såväl som de lokala ekonomierna har miljontals av dem fortfarande inte tillgång till vettiga affärsverktyg. Vårt fokus på detta bortglömda segment har länge varit nyckeln till vår framgång. Vi har nämligen märkt en sak. När de växer så växer också vi.

Jacob de Geer VD och medgrundare, iZettle