Debatt: Var är Sveriges småföretagarminister?

Debattartikel ursprungligen publicerad på Dagens Industri och Svenska Dagbladet.

Mary Ng har i sin roll som Kanadas småföretagarminister bidragit till att avskaffa över 450 regler som gjort livet svårt för landets mindre företag. Samtidigt har svenska politiker satsat på att öka regelbördan för småföretagen, som idag står för 4 av 5 nya jobb och 40 procent av BNP. Var är vår småföretagarminister?, undrar Jacob de Geer, vd och medgrundare av iZettle.

I länder som Storbritannien, Kanada och Australien har småföretagarministern spelat en avgörande roll för de mindre företagens framgångar och ekonomins utveckling. Nyss nämnda Ng har varit med och sänkt skatterna för småföretag till de lägsta inom G7-länderna och öronmärkt två miljarder dollar för initiativ som ska fördubbla andelen kvinnliga företagare till 2025.

I den svenska regeringen finns ingen småföretagarminister. Istället har vi en näringsministerroll vars olika innehavare verkar tro att vi är kvar i en tid då de tunga industrierna var landets främsta jobbskapare. Men det var ett tag sen nu. I takt med digitaliseringens och automatiseringens frammarsch försvinner allt fler jobb längs det löpande bandet. Istället är det Sveriges en miljon småföretag som blivit landets viktigaste arbetsgivare.

Men det fundamentala skiftet verkar ha gått svenska politiker obemärkt förbi. I vårt avlånga land stiftas fortfarande regler på den tunga industrins villkor och de mindre företagen drunknar i en ständigt ökande regelbörda, några av världens högsta skatter och en oflexibel arbetsrätt. Regeringens svar? Vi tillsätter en utredning. Och ännu en. Men mycket lite händer.

Politikernas passivitet har ett högt pris. Det svenska nyföretagandet har inte varit så lågt på tio år. Statistik från OECD visar att Sverige underpresterar på områden som regelförenkling och småföretagarnas digitalisering. GEM, Global Entrepreneurship Monitor, vädjar till svenska politiker att effektivisera policies och program för småföretag. Och detta i en tid då vi ska välkomna hundratusentals nya svenskar och se till att de har ett jobb att gå till om dagarna.

Sverige behöver en Mary Ng. En dedikerad politiker som förstår att småföretagen är våra främsta jobbskapare och agerar därefter. Här är hens att-göra-lista:

  • Lätta på regelbördan – Mätningar från Tillväxtverket visar att företagens administrativa kostnader har ökat med sex miljarder kronor på fem år.
  • Gör det lättare att anställa – Sänkningen av arbetsgivaravgiften behöver inkludera fler än bara unga och enmansföretagare som anställer sin första medarbetare.
  • Sänk skatterna – Sverige har de överlägset högsta företagsskatterna bland 16 jämförbara OECD-länder, enligt en färsk undersökning från Svenskt Näringsliv.
  • Minska storbolagens betalningstider – Svenska storbolag blir allt sämre på att betala fakturor i tid vilket leder till likviditetsbrist hos småföretagare som i sin tur hotar tillväxten. Hur kan svenska politiker låta småföretag agera bank åt storbolagen?
  • Satsa på digitaliseringen – Bara en bråkdel av svenska småföretag använder digitala verktyg för kritiska funktioner som kundhantering, marknadsföring och affärsutveckling, enligt Tillväxtverket. Vi måste starta fler utbildningsprogram och utveckla digitala verktyg anpassade efter deras behov och plånbok.

Ng arbetade många år i den familjeägda restaurangen och har en examen från Torontos universitet. Praktisk erfarenhet eller högre utbildning är generellt inte svenska politikers starkaste gren men jag ser gärna att en blivande småföretagarminister vet hur det är att driva företag i verkligheten. Det skiljer sig nämligen ofta åt från den politiska teorin.