Småföretagens roll i världen

Världsekonomin domineras fortfarande i hög utsträckning av stora företag. Och de riktigt stora företagen blir allt större. Men samtidigt som de växer och lägger under sig stora delar av marknaderna anställer de allt färre människor. Automatisering och digitalisering har stöpt om arbetsmarknaden – prognoser uppskattar att uppemot hälften av alla jobb kommer försvinna inom de närmaste 20 åren.(1)

Framtidens jobb kommer sannolikt ligga i branscher som karaktäriseras av komplexa arbetsuppgifter med en hög grad av kreativitet, och i branscher med tjänster som aldrig kommer att kunna utföras av en robot – de som ger ett mänskligt möte och fysisk kontakt.

Sannolikt kommer även anställningsformerna se annorlunda ut i en nära framtid jämfört med idag. Redan nu ser vi att de fasta anställningarna blir allt ovanligare. Människor söker sig mer eller mindre frivilligt till entreprenörskap, till den så kallade gigekonomin, där man hoppar mellan olika uppdrag och projekt – ”gig” – och fakturerar som egenföretagare.

Den här utvecklingen har redan medfört att de företag som verkligen bidrar till sysselsättningen är de små. Det finns över 28 miljoner småföretag i våra marknader och tillsammans så bidrar de till över 40 procent av BNP. I en sådan värld blir småföretagen allt viktigare, deras röster och behov behöver få större utrymme.

Vi började med att erbjuda en lösning för mobila kortbetalningar. Att hantera kontanter innebär i sig en risk, från butiksrån till bank- och värdetransportrån. Kortbetalningar ses av hela handeln som en trygghet både för kunden och för den enskilda företagaren. För den lilla företagaren kan en traditionell kortbetalningslösning vara en dyrbar och komplicerad lösning, och för dessa har kontantbetalningar varit den enda möjliga lösningen. Utöver den säkerhetsrisk som det innebär har systemet med enbart kontantbetalningar även andra nackdelar. För företagen innebär kontantbetalningar, utöver säkerhetsriskerna, även att de förlorar kunder. För den lilla företagaren med små dagskassor kan ett par förlorade kunder göra skillnaden mellan röda och svarta siffror.

Vi märkte snart att småföretag behöver hjälp med mycket mer än kortbetalningar och breddade vårt erbjudande till att inkludera alla sorters betalningar – kort, kontanter, fakturor, Apple Pay, Samsung Pay, alternativa betalningar som Swish, Vipps och MobilePay – och tjänster som kassaregister, försäljningsanalys, finansiering och mer. För den enskilda företagaren – som ofta är vd, personalchef, controller och säljare samtidigt – frigör dessa affärsverktyg tid och möjliggör stabilitet och tillväxt.

“De företag som verkligen bidrar till sysselsättningen är de små.”