Marknader

Idag finns det 28 miljoner småföretag på våra marknader, som spelar en nyckelroll i att skapa jobb och driva ekonomisk utveckling. Trots detta har de ofta inte tillgång till vettiga affärsverktyg och saknar tillräckliga resurser och stöd för att nå sin fulla potential. iZettle gör det enklare för dem att delta i ekonomin genom att erbjuda innovativa, lättanvända och prisvärda verktyg anpassade efter deras specifika behov.

iZettle Markets

Vår marknad i siffror:

  • 12 länder i Europa och Latinamerika
  • 28 miljoner småföretag på våra marknader*
  • 40 % är småföretagens bidrag till BNP*
* Enligt en marknadsundersökning av Edgar, Dunn and Company. Siffror för 2016 inom E28, Norge, Mexiko och Brasilien, inkluderar företag med färre än 50 anställda.