iZettles hållbarhetsbidrag

iZettles tjänster och produkter jämnar ut spelplanen för småföretag – genom att använda våra verktyg får de möjlighet att driva sin verksamhet på ett effektivt och lönsamt sätt. För många småföretagare är det avgörande för att de överhuvudtaget ska ha ett jobb och möjlighet till försörjning.

Vi finns på flera marknader i världen, även i länder där bankväsendet inte når ut till alla medborgare och företag. I sådana länder, som till exempel Mexiko, har vi drivit förändring genom att våra användare har anslutit sig till banksystem, vilket har många positiva effekter. Det är en av de indirekt ekonomiska effekter som vi bidrar med genom våra tjänster.

Men vi gör mer än så. Vi är också en del i arbetet med att minska penningtvätt och andelen svarta pengar i omlopp. Denna fråga är aktuell i alla länder, inom alla sektorer, men vissa är mer utsatta än andra. Som en röd tråd löper det faktum att korruption, undandragande av skatt och annan ekonomisk brottslighet leder till orättvis konkurrens, och det slår mot det fria företagandet.

Den viktigaste framgångsfaktorn för företag, vare sig de är stora eller små, är kompetens och engagemang. Det gäller förstås våra användare såväl som vårt eget företag. Kompetens kommer förpackad på olika sätt och från olika delar av samhället – därför arbetar vi för att underlätta arbetskraftsinvandring och för att få in fler kvinnor i den växande techbranschen. Vi gör det för att vi själva behöver talanger och i grunden är det en rent pragmatisk lösning på en av samhället utmaningar: brist på kompetent arbetskraft. Genom att vara med och driva den här frågan gör vi nytta för både företagen och för den enskilda individen.

“Vi hjälper småföretag att lyckas i en värld av jättar”