Hur vi stöttar småföretag

Trots att majoriteten av företagen i världen utgörs av småföretag har många av dem fortfarande inte tillgång till verktyg och system som underlättar företagandet och möjliggör tillväxt. De små företagen har inte setts som en lönsam investering utan har behandlats styvmoderligt av banker och finansinstitut och därmed gått miste om möjligheter som större företag har.

Vårt jobb är att ändra på det. Vi började med att lansera världens första chipkortläsare och app för mobila kortbetalningar, vilket gjorde det möjligt för småföretagare att snabbt och enkelt ta emot kortbetalningar. Idag hjälper vi hundratusentals småföretagare runt om i världen med en rad tjänster såsom kassaregister, kortbetalning, säljrapporter, CRM-verktyg, fakturering, POS-system och finansiering.

Alla våra produkter och tjänster bygger på data om småföretagens behov, utmaningar, möjligheter och förutsättningar. Finansieringstjänsten iZettle Advance är ett bra exempel på det. Traditionellt sett har tillgång till finansiering för att växa varit en utmaning för småföretagare. Vi har tillgång till information om småföretagarens försäljning bakåt i tiden och kan, baserat på det, göra uppskattningar av hur försäljningen kommer att se ut framöver. Utifrån den kunskapen kan vi erbjuda småföretag ett förskott på framtida betalningar. Återbetalningen är knuten till försäljningen och sker automatiskt – när affärerna blomstrar betalar användaren tillbaka snabbare och när det går sämre sker det i ett lugnare tempo.

I marknader som Mexiko handlar vårt uppdrag i mångt och mycket fortfarande om finansiell inkludering. Det är en avgörande del i arbetet med att utrota fattigdom. Fortfarande har två miljarder människor i världen inte tillgång till basala finansiella tjänster som bankkonto och betalkort, tjänster som underlättar både vardag och företagande. Bristande tillgång till finansiella tjänster kan medföra till exempel extra kostnader för att hantera checkar och för dyra lån genom illegala aktörer. Det minskar också möjligheter att sköta inköp och försäljning på nätet och gör administration och fakturering mer tidskrävande.

Mexiko

iZettle arbetar tillsammans med kortnätverken i Mexiko för att fler ska vara inkluderade i det finansiella digitala systemet. Tillsammans med Mastercard har vi lanserat ett eget betalkort i Mexiko, riktat till småföretagare som saknar vanliga bankkonton. Mexiko är ett land med 129 miljoner invånare, varav 70 miljoner helt saknar bankkonto. Det här är ett sätt för Mexikos många småföretagare att ansluta sig till banksystemet. Blir man kund hos iZettle kan man få ett virtuellt bankkonto utan att behöva gå till en bank. Vi kan sedan göra utbetalningar till kontot och kunden kan använda betalkortet i bankomater och butiker.

55%

av mexikaner
saknar bankkonto.

I Mexiko finns mer än 180 miljoner betalkort, men endast nio handlare per tusen invånare accepterar kortbetalning. Innan iZettle startade verksamheten i Mexiko var det ännu färre – sex handlare per tusen invånare accepterade då kort. Genom vårt erbjudande kan fler företagare acceptera kortbetalningar, något som underlättar för konsumenterna och som möjliggör ökad försäljning för företagen.

Vi har en viktig roll att spela i landet. Genom att stärka småföretagen och få fler människor och företag att utnyttja fördelarna med digitala finansiella tjänster ser vi möjligheter att bekämpa fattigdom samtidigt som våra tjänster bidrar till att minska den svarta ekonomin.

Brasilien

Arbetslösheten i Brasilien är hög. För många av dem är ett eget företag den enda möjligheten till en inkomst. Samtidigt är miljontals människor fortfarande exkluderade från det finansiella systemet, vilket försvårar tillvaron för landets småföretag. Med sin begränsade storlek är de inte intressanta för landets banker, de ses inte som en lönsam investering och har inte tillgång till finansiella tjänster anpassade efter deras behov och utmaningar. Dessutom har brasilianska banker ett system där de kräver deposition av företagen, tar ut höga avgifter och håller på kortbetalningarna upp till en månad. Det slår hårt mot småföretag med liten dagskassa och begränsade resurser. Med iZettles lösningar kan dessa företag börja acceptera kortbetalningar. De kan öka sin försäljning, växa och får en möjlighet att ta sig och sina familjer ur fattigdom.