Kvinnorörelse på iZettle släpper bok om kvinnlig representation i techbranschen

  • Boken “Women Transforming Tech” uppmärksammar bredden av kvinnliga förebilder på alla möjliga positioner inom tech 
  • Med boken vill de kvinnliga författarna ändra attityder om kvinnlig representation i techbranschen och inspirera till en mer jämställd framtid för svenska techbolag

Idag lanseras “‘Women Transforming Tech”, en bok skriven, designad och producerad av en grupp kvinnliga anställda på iZettle. Boken är en respons på den omfattande forskning som visar att kvinnor fortfarande är hopplöst underrepresenterade i techbranschen. Boken ska visa på den bredd och kompetens som kvinnor i techbranschen besitter – i ett aktivt försök att inspirera till en mer jämställd framtid för svenska techbolag. 

Boken “Women Transforming Tech”, är sprungen ur en gräsrotsrörelse på iZettle bestående av en grupp kvinnor, alla med stort engagemang för jämställdhetsfrågor. I samband med den stundande internationella kvinnodagen ratades snabbt idén om den typiska gruppbilden av bolagets kvinnliga anställda som postas på Instagram. Istället bestämde sig gruppen att ta aktiv ställning kring konversationen kring kön och vara en förespråkare för jämlikhet inom både tech och näringsliv. Arbetet landade i en bok där 40 kvinnor på iZettle delar med sig av sina erfarenheter från techbranschen och sina bästa råd gällande drivkraft och motivation.

“Vi som är verksamma i branschen har ett ansvar att bryta normen så att generaliseringarna programmeras om. En del i det ansvaret är att aktivt lyfta och uppmärksamma de goda exempel på kvinnor som kan inspirera andra att göra samma resa. Vi måste visa upp den bransch vill vill ha!”, säger Sarah Long, copywriter på iZettle och en av initiativtagarna till boken “Women Transforming Tech”. 

Forskning från State of European Tech 2018 konstaterar att endast två procent av allt riskkapital går till startups med enbart kvinnliga grundare, att kvinnor har mindre än tio procent av ledande chefspositioner och att nästan hälften av de kvinnliga respondenterna har upplevt viss form av diskriminering.

“Fler kvinnor behövs för att techbranschen ska uppnå sin fulla potential. Hela branschen måste prioritera ett aktivt jämställdhetsarbete och en jämställd arbetsplats. Vi måste också förändra bilden av vem som kan jobba inom tech, och det gör vi med den här boken”, säger Sara Arildsson, COO på iZettle. 

Boken backas upp av iZettle och  alla försäljningsintäkter går till kvinnorättsorganisationen UN Women UK. Boken finns tillgänglig att köpa online för 72 kr på www.womentransformingtech.com

Kommentarer: 

I riskkapitalbolaget Atomicos rapport över europeiska techsektorn, “State of European Tech 2018”, drogs bland annat följande slutsatser:

  • Bara två procent av allt riskkapital 2018 gick till startups med enbart kvinnliga grundare. 
  • Bland 270 startups (Serie A och B-nivå mellan 2017-2018) hade kvinnor endast nio procent av ledande befattningar. 
  • 46 procent av de kvinnliga respondenterna svarade att de hade upplevt någon form av diskriminering i sitt arbete i europeiska techsektorn. 

Samtidigt visar en analys av McKinsey av 1000 företag i tolv länder att det finns en stark korrelation mellan mångfald och positivt ekonomiskt resultat. 

Ny forskning från Microsoft visar att flickor i Storbritannien är mycket mer benägna att överväga en karriär inom naturvetenskap, teknik, eller matematik om de har en kvinnlig förebild.

Ett speciellt tack till alla inblandade i boken:

Författare: Sarah Long, iZettle 
Design: Linn Svenningson and Satasha Wong, iZettle
Illustrationer: Gaia Azizyan, Sanne Ericsson, Angelina Fredriksson, Sarah Long, Kate Manson, Bridget Pivac, Ida Ristner, Marina Salnikova, Linn Svenningson, Sanna Westermark, Satasha Wong – iZettle 
PR: Mimmi Andersson, iZettle
Event: Amanda Drotz, iZettle
Korr: Amy Ma, iZettle
Produktion: Evelina Appelskog, iZettle
Social media: Emma Hedö, iZettle 
Webdesign: Sabine Hourani, iZettle